Znaczące informacje w umowie zbycia auta

Logo

Podejmując się odsprzedania swojego pojazdu trzeba bezspornie przygotować wszelkiego rodzaju dokumenty aby cała procedura przebiegała szybko.

Umowa sprzedaży pojazdu nie

Umowa sprzedaży pojazdu nie różni się niczym innym od innego typu dóbr. Osoby chcący podpisać umowę wzajemnie wykazują chęć na zawarcie transakcji. Nie ma dużego znaczenia czy samochód pochodzi od osoby prywatnej czy firmy. Istotnym jest aby sprzedający dysponował wszelkimi dokumentami, a zwłaszcza powinien być właścicielem auta. W innym wypadku bezspornie musi być w posiadaniu właściwego pozwolenia właściciela. Upoważnienie powinno potwierdzone notarialnie. W przypadku gdy na pojeździe ciąży kredyt, to na umowę aprobatę musi wystosować także instytucja kredytująca.Umowa zbycia może mieć dowolną formę, najlepszą jest forma pisemna.

Przedmiotem

Przedmiotem zapisu jest naturalnie pojazd.W myśl umowy sprzedający ma obowiązek do przekazania auta i wszelkich dokumentów czyli dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. W przypadku gdy pojazd był przywożony z zagranicy muszą załączone dokumenty wskazujące na opłaceniu wszystkich należności.

Szukaj

Promocja